A táblázat feltöltése folyamatos.

Geometria 

Az utóbbi évek "termését" ne itt keresd, hanem a http://tube.geogebra.org/material/simple/id/99764   címen!

                Szerkesztési, bizonyítási  feladatok
                Számítási feladatok
                Érettségi előkészítő
                Nevezetes háromszögek
                Koordináta-geometria. Vektor.
                Trigonometria
                Térgeometria


Elérhetőség:


helyben
kepfeltoltes.hu
 geogebratube.org 
 youtube.com 

java        
html 5     
látogatások
száma    2013.06.
Keresem a megoldást!               Segítesz ? ?
2014_05_27
 


Paralelogrammához  négyzet
  


Szabálytalan négyszög        


Konkáv négyszög               


Háromszög  -  bizonyítás         
   
        
Trapéz - három egyenlő oldal     
  


2014. 01. 23
   Szerkesztési, bizonyítási  feladatok
Négyszögben téglalap
 


Háromszögek  hasonlósága
  =  

Körök és érintői                              

Kör és húrjai

 

Belső pontból húzott szelők
    


Négyszögbe írt négyszög
    


Trapéz
     

Egyenlőszárú háromszög
      


Tengelyes tükrözés  
Elforgatás
               

Középpontos nagyítás - kicsinyítés
        

Látókörív szerkesztése

  
Háromszög szerkesztés                                  
Négyzet elforgatással     =       
Derékszögű háromszög ( k, a )

 
Egyenlőszárú háromszög - bizonyítás

  
Háromszög körei    
   
Háromszög súlyvonalakból  
  
Paralelogramma - bizonyítás

 
Négyszög - bizonyítás

   

Négyszög - nyolc részre vágva    
        

Paralelogramma  -  bizonyítás
 


Trapéz szerkesztése
   


Szabályos háromszög
   


Szögfelező-tétel

   

Húrnégyszög
 


Érintőnégyszög
 


Rombusz szerkesztése
 Számítási feladatok
Háromszög szögei
          

Trapéz szögei
 


Pitagorasz-tétel
  = +   

Egymást érintő körök
                  
Háromszögek hasonlósága
   

Szabályos ötszög  -  a,  R
 


Szabályos hatszög adatai
      

Szabályos sokszög

   

Húr távolsága a kör középpontjától
   

Kör érintő és szelődarabok
    


Háromszög köré-írható kör
   
 
Trapéz és kiegészítő háromszöge    

Háromszög csonkolása


Háromszög magassága
 
Háromszög adatainak számolása                       
Két merőleges húr


Trapéz területe
    
Trapéz kiegészítő háromszöge


Kör sugarának keresése  

Rombusz

 

Paralelogramma 
 

Körcikk területe


Kerületi szögek   =  
Négyzetbe írt négyzet


Trapézba háromszög


Trapéz beírt és köré írt köre  

Magasság - szögfelező                
Terület súlyvonalakból
 
 
Szögfelezők négyszögben


Háromszög szögfelezője


Háromszög oldalának kiszámítása
     
Trapéz adatainak számítása
    
Szabályos nyolcszögNevezetes háromszögek
      

Szabálytalan négyszög területe       
válasz      új válaszHáromszög - területek            

Négyszögek aránya
 


A kecske kötele
   

Hasonló síkidomok területe
   


Érettségi előkészítő feladatok
 Koordináta-geometria. Vektor.
Távolság. Felező- harmadoló pont.

      

 Paraméteres koordinátageometria feladat
 
Látószög adott körhöz


Két-paraméteres feladat


Kör egyenlete              
Kör és húrja

   

Kör és érintő

   
Kör és egyenes

   

Vektorok összeadása, kivonása              

Vektorok skalár-szorzata
                      
                 - bizonyítás
    

Vektorok szöge
   
Vektoriális szorzat

 

Vektoros megoldások

   

Körök helyzete


Paraméteres egyenesek      

Kör egyenlete

   
Háromszög csúcsai
   

Egyenes egyenlete
       

Egyenes egyenlete - GYAKORLÁS
http://www.geogebratube.org/user/profile/id/390
 


Téglalap - szimmetriák
 


Derékszögű háromszög - átfogó és terület
   

Háromszög nevezetes vonalai
   

Parabola
              
Vegyes feladat
     


Trigonometria
Nevezetes szögek szögfüggvényei

   

Szögfüggvények derékszögű háromszögben            
                - feladatok
             

Körök közös érintői  (szíjhajtás)
                 =  

Szögfüggvény azonosságok
     

Magasság - depressziószög

   


Szögfüggvények  értelmezése 0 - 360 fokig         
Trigonometrikus azonosságok
       

        ---------------              HELYETT

   

Háromszög - 3 oldalból
 

3 egymást érintő kör - köréírt háromszögDeltoid területe, kerülete
 Paralelogramma területe, kerülete       

Szinusz-tétel

   
Koszinusz-tétel
           

Trigonometrikus terület-képlet
           
   

Szögfüggvény-értékek keresése    
Szögfüggvény-értékek visszakeresése    
 
Szögfüggvény-transzformáció           
          
Egyenlőtlenség - cos(x)

tgx egyenlőtlenség

sinx egyenlőtlenség

Trigonometrikus egyenlet
                            
Trigonometrikus egyenlőtlenség
     
   ld. feljebb
Háromszög - különböző adatokból
     

Az egyenletek feltöltése az eredeti helyen nem érhető el.
Az új link itt
Térgeometria
Kocka felszin - térfogat
   

Arányok
 


Hasáb    ( hatoldalú)

 

Tetraéder és gömbjei    
Kúp felszin, térfogat
   
Kúptérfogat - beírt gömbből
 


Szabályos gúla magassága


 Csonka-kúp térfogata


Négyoldalú gúla felszine  (8. osztály)

 

Négyoldalú gúla szögei
 
Négyoldalú gúla - beírt gömb

    

Kúp - beírt gömb

 

Négyoldalú csonkagúlaHatoldalú gúla

             

Kúp - alappal páhuzamos metszetTéglatest  -  felszín

 

Henger felszine

   


Tetraéder

 

Fekvő henger térfogata

    

Gömb és metszete
   

Főoldal